Vår CSR-strategi

Ansvarlig kaffe i hver kopp

Pilar 1: Ansvarlig handel

Siden 2015 har vi investert over 80 millioner dollar i ansvarlig handel for kaffe og te.         

Pilar 2: Minimere miljøavtrykk

Ettersom naturressursene blir stadig færre, er det viktig at vi forvalter våre ressurser med omhu. Vi fokuserer på å redusere våre utslipp og har utviklet en sirkulær tilnærming til vår verdikjede. På denne måten kan vi redusere vår miljøbelastning steg-for-steg.

Pilar 3: Kaffe er den sosiale oljen

I norske lokalsamfunn har kaffen en sentral plass som “sosial olje”. I JDE Professional er vi svært bevisst på kaffens rolle, og vi er dermed stolte av å kunne bidra til at alle fortjener å få den kaffen de liker.

Kilden til suksess

JDE Professionals samfunnsansvar består av tre hovedpilarer, og dekker hele verdikjeden fra bønne til kopp. JDE Professionals strategi bygger på disse tre pilarene, og vi skreddersyr dem til de spesifikke behovene til våre kunder og forretningsaktivitet.

Vårt program for ansvarlig handel ble etablert i 2018 i samarbeid med Rainforest Alliance, og handler om langsiktig bærekraft for kaffe- og tebønder i viktige kafferegioner. Kun 22% av verdens kaffeproduksjon er sertifisert (2019). Sertifiseringsordning er et revisjonsbasert tiltak som ikke er oppnåelig for alle småbønder. JDE kjøper kaffe fra 15 millioner småbønder, og vi velger derfor å gå i dialog med våre leverandører og sammen lage forbedringstiltak. Gjennom programmet jobber vi sammen om ansvarlige innkjøpsløsninger som kompletterer sertifisering. I tillegg samarbeider vi med relevante NGOer, lokale myndigheter og partnere i bransjen. I 2019 hadde vi 27 prosjekter for småbønder i 14 kaffeproduserende land.

Disse prosjektene representerer 89% av JDEs innkjøp av råkaffe. Innen 2025 vil hele vårt innkjøp av råkaffe være inkludert i programmet, og vi kan med rette si vi har 100% ansvarlig handel.

Programmet består av tre hovedområder; bærekraftig landbruk, likhet for mennesker og økt levestandard for bonden. Det andre hovedområdet fokuserer på å redusere vårt CO2-utslipp, optimere eksisterende prosesser og gjøre vår emballasje resirkulerbar.

Vårt tredje område omfatter sosialt ansvar. I norske lokalsamfunn har kaffen en sentral plass som den “sosiale oljen”. Vi er derfor svært bevisste på kaffens rolle, og vi jobber aktivt for et inkluderende samfunn.

La oss inspirere dere med vår fremgangsmåte.

Du kan også lese mer om våre initiativer i vår Code of Conduct.pdf.

JDE Professional sin reise mot ansvarlig kaffe i hver kopp

Pilar 1: Ansvarlig handel

Vi tydeliggjør behovene i vår verdikjede

Vårt program for ansvarlig handel ble etablert i 2018 i samarbeid med Rainforest Alliance, og er utviklet for å forbedre de sosiale, økonomiske og miljømessige forhold i kafferegioner. Sertifiserings- og verifiseringsprogrammer bruker en revisjonsbasert tilnærming som krever at bønder overholder strenge standarder. Kun 22% av verdens kaffeproduksjon er sertifisert. Vi kjøper kaffe fra 15 millioner småbønder og sertifisering vil ikke være oppnåelig for alle våre småbønder.

Vårt program for ansvarlig handel snur dette ved å oppmuntre til en åpen og transparent dialog med leverandører for å bedre forstå problemene de står overfor, og samarbeider med bønder for å overvinne barrierer.
Vi har tre fokusområder – bærekraftig landbruk, likhet for mennesker og økt levestandard for bønder.

Per dags dato jobber vi med 27 prosjekter for småbønder i 14 kaffeproduserende land. Disse prosjektene representerer 89% av JDEs innkjøp av råkaffe. Innen 2025 vil hele vårt innkjøp av råkaffe være inkludert i programmet, og vi kan med rette si vi har 100% ansvarlig handel.

 

Pilar 2: Minimere miljøavtrykk

Vi reduserer vår miljøbelastning steg-for-steg

Redusere utslipp

Det første skrittet mot å minimere vår miljøbelastning er å redusere utslippene fra vår kaffeproduksjon på Midtun i Bergen. Vi har allerede gjort betydelige fremskritt ved å bruke miljøvennlige energikilder og energieffektive transportformer. Vi var Norges første kaffebrenneri som gikk over til gassfyrt brenning, og dette resulterte i en CO2-reduksjon på 500 tonn. I 2010 gikk vi over til bulkmottak av råkaffe, som gav en ytterligere CO2-reduksjon på  200 tonn. Vi innførte varmegjenvinning fra en av brennerne (2011), og varmen brukes til oppvarming i fabrikken. Fabrikken på Midtun bruker nå 100% fornybar energi fra vannkraft

 

Utslippskompensasjon

Til tross for våre tiltak for å redusere vårt miljøavtrykk kan vi enda ikke tilby CO2-nøytral drift og vedlikehold. Vi kompenserer derfor vårt CO2-utslipp og prøver å utligne våre utslipp så mye som mulig. Det gjør vi ved å investere i prosjekter som har en positiv klimaeffekt. Gjennom vårt program for ansvarlig handel bidrar prosjekter som Initiative for Sustainable Landscapes Cooperation Agreement og Deforestation-Free coffee in the Guarantee Bukit Barisan Selatan Landscape til at man bevarer biodiversitet ved å forhindre avskoging og yte bistand til bekjempelse av sykdommer på kaffeplantasjer. Vi kompenserer også vårt CO2-utslipp ved å plante trær gjennom Trees for All.

 

Sirkularitet

Sirkulærøkonomi har vært vår høyeste prioritet gjennom flere år. Som en del av vårt program for bærekraft bruker vi en tilnærming for å gjenbruke, resirkulere, redusere og fornye.  Vi utforsker kontinuerlig hvordan vi kan implementere forandringer som stimulerer til en sirkulær økonomi.

Våre kaffemaskiner har lang holdbarhet og benytter kun originale servicedeler. Vi tilbyr maskiner som er bygget av materiale med gjenbruksgrad på 94%, og vi resirkulerer alt el-avfall når maskinene er passert sin levetid gjennom NORSIRK.

Denne sirkulære tilnærmingen er gjennomgående i hele vår verdikjede, og gir optimal utnyttelse av naturressurser og levetiden til våre produkter.

Pilar 3: Kaffe er den sosiale oljen

Det er utrolig hva som kan skje over en kopp kaffe

JDE Professional i Norge har vært en strategisk samarbeidspartner med Kirkens Bymisjon siden 2007. Kirkens Bymisjons visjon er å være tilstede for de utsatte i samfunnet, slik at de skal oppleve respekt, verdighet og rettferdighet. Mange har behov for jordnære ting som mat, søvn og sosialt samvær. JDE Professional er glade for å kunne bidra med våre produkter for å dekke Kirkens Bymisjons årlige behov for kaffe. I 2020  blir dette 700 000 kopper kaffe. Kanskje er det en overdrivelse å si at “uten kaffe stopper Bymisjonen”, men sikkert er det at kaffen har en viktig sosial rolle i mange av tiltakene.

For at alle ansatte i JDE Professional skal få oppleve hvilken verdi en kopp kaffe kan ha og etterleve våre verdier, så jobber våre ca. 100 ansatte én dag i året på en av Kirkens Bymisjons kaféer rundt om i landet. Vi bruker kaffe som et verktøy for å øke samfunnsengasjement og støtte de sårbare som ikke alltid klarer å skape denne kontakten selv.

Hvert land i JDE har sine egne programmer for sosialt ansvar som støtter vår filosofi: ”Det er utrolig hva som kan skje over en kopp kaffe”. Disse initiativene omfatter alt fra Carista-program i Nederland, hvor frivillige skaper verdifulle kaffestunder for beboere i små lokalsamfunn, via støtte til Macmillan Cancer Support i England, til donasjoner i Tyskland, Frankrike, Belgia, Russland og Ukraina, hvor millioner av kopper doneres til lokale fødeavdelinger og krisesentre.

For å lære mer om våre verdier, se vår Code of Conduct.pdf