På kontoret

I flere måneder nå har vi måtte unngå samvær med kollegaer, gjester og besøkende. Heldigvis kommer vi nå inn i en tid hvor vi igjen kan drikke en kopp kaffe sammen, og vi i JDE Professional legger stort vekt på å hjelpe dere med å forberede dere til gjenåpningen og “den nye normalen”. Det gjelder å stå sammen.

 

Nedenfor finner du noen tips til hvordan du kan sikre at du og dine ansatte eller gjester kan nyte en kopp kaffe sammen igjen på en trygg måte.

Sånn gjør du kontoret klar til en hverdag med 1½ meters avstand:

icon-1.png Oppstart av kaffemaskinen

Se vår guide til hvordan du starter opp kaffemaskinen deres og samtidig forebygger feil. Er det noe du er usikker på? Så gir vi deg en hjelpende hånd.

 

icon-2.png Bestill kaffe og andre ingredienser i god tid

Bestill de ingrediensene dere trenger i god tid, og følg den normale ordreprosessen. På grunn av travle tider hos våre fraktpartnere kan en ordre som gjøres via nettbutikken eller pr. telefon ta lengre tid enn det du er vant til.

Husk også å kontrollere holdbarhetsdatoen på de ingredienserne du har på lager, før du bruker dem.

 

 

icon-3.png Forberedelser til full gjenåpning:

Før bedriftens aktiviteter gjenopptas for fullt, kan du gjøre noen forberedelser for å sikre at kaffehjørnet kan tas i bruk igjen på en trygg måte. Følg punktene nedenunder sånn at de ansatte og gjester kan benytte seg av kaffefasilitetene igjen på en trygg måte:

 1. Innrett kaffehjørnet sånn det er muligt at holde 1 meters afstand. Det kan du f.eks. gjøre ved hjelp av gulvmerking, sånn at de ansatte kan holde en sikker avstand fra hverandre.
 2. Vern om brukerenes sikkerhet på steder hvor det står flere kaffemaskiner ved siden av hverandre, og hvor det er vanskelig å holde 1 meters avstand. Det kan du for eksempel gjøre ved å sette opp plexiglasskjermer mellom kaffemaskinene.
 3. Innrett et separat sted hvor de ansatte kan vaske hender/påføre håndsprit. Det kan forkorte køen og ventetiden ved kaffemaskinen.
 4. Plasser avfallsbeholderen utenfor ruten til og fra kaffemaskinen for å sikre at det kan holdes 1 meters avstand, og for å unngå kødannelse ved kaffemaskinen.
 5. Vi anbefaler at man midlertidig ikke bruker rørepinner.

 

icon-4.png Tydelig kommunikasjon


Tydelig kommunikasjon er avgjørende for å sikre at alle overholder hygieneprotokollen. Heng et sett med retningslinjer opp i kaffehjørnet, som punkt for punkt beskriver hvordan man kan gjøre det så trygt som mulig å drikke kaffe.

icon-5.png Trafikkruter

Tenk nøye over hvilke ruter som skal benyttes til og fra kaffehjørnet. Med tydelige ruter som er spesifisert ved gulvmerking kan du sikre at de ansatte ikke kommer unødig i kontakt med hverandre. Gjør rutene ensrettet, der det er mulig. Vis tydelig hvor køen starter, og la de brukerene som har hentet deres kaffe, forlate stedet på motsatt side. Gulvmerking for hver 1 meter gjør det lettere for dem som venter i kø å holde den nødvendige avstand.

En hverdag med 1 meters avstand

Hygieneprotokoll for brukere

 

For at vi fortsatt skal kunne nyte en kopp kaffe sammen på en trygg måte, har vi utarbeidet en oversikt over de viktigste forholdsreglene man bør overholde. For å verne om din og dine ansattes sikkerhet anbefaler vi at dere følger de nedenstående retningslinjene på arbeidsplassen:

 • Hold minst 1m avstand til andre brukere ved kaffemaskinen.

 • Spre avhentningen av kaffe over hele dagen, sånn at alle får mulighet til å nyte en kopp kaffe eller te.

 • Hent kun kaffe eller te til deg selv, og ta din friskbryggede kaffe eller te med tilbake til plassen din med det samme.

 • Vask hendene med såpe i 30 sekunder, eller bruk håndsprit før du ruker kaffemaskinen.

 • Hvis du vil ha melk og/eller sukker i din drikk, skal du ha det i koppen først – og først deretter skjenke kaffe eller te i koppen. På den måten blandes melken/sukkeret automatisk med drikken, og du får ikke bruk  en rørepinne.

 • Du kan godt bruke kaffekoppen din flere ganger, så lenge du kun henter kaffe til deg selv.

icon-1.png1 meters avstand og hygieneambassadør

Sørg for at hygienereglene alltid blir overgholdt i kaffehjørnet. Velg eventuelt en leder/hygieneambassadør som har i oppgave å sørge for at reglene blir overholdt. Så kan du fortsatt nyte en kopp kaffe eller te sammen med dine kollegaer.

 

icon-2.png Hente kaffe til kollegaer

For å sikre best mulig hygiene anbefales det at man kun henter kaffe eller te til seg selv.

 

 

icon-3.png Gjenbruk av kopper

Du kan godt bruke kaffekoppen din flere ganger, så lenge du kun henter kaffe til deg selv.

icon-4.png Påfylling og rengjøring av kaffemaskinen

Ved påfylling og rengjøring av kaffemaskinen anbefales følgende protokoll:

 1. Vask hendene med såpe i 30 sekunder, eller bruk håndsprit før kaffemaskinen påfylles eller rengjøres. 
 2. Hell produktet i ingrediensbeholderen direkte fra emballasjen så du unngår å røre ved produktet.
 3. Vask kaffemaskinens betjeningspanel oftere enn normalt.