• Gratis frakt ved kjøp over 5000 kr
  • Landsdekkende service
  • Vi hjelper deg gjerne på 800 800 15

Betingelser og vilkår

Velkommen til nettsiden jdeprofessional.no («nettsiden»). Denne nettsiden er gjort tilgjengelig av JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE AS («JACOBS DOUWE EGBERTS»), som har hovedkontor på Midtunhaugen 6, 5224 NESTTUN, Bergen, Norge og organisasjonsnummer 951 284 629.


Fakturering

Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager.


Hvor lang er leveringstiden?

Varene leveres 2-4 arbeidsdager etter bestilling.


Er det bare bedrifter som kan bestille varer hos JDE Professional?

Vi leverer kun til det profesjonelle markedet.


Hvor mye fakturere dere for frakt av varer?

Ved handel over NOK 5000,- er det ingen fraktkostnad. For varekjøp under 5000,- belastes frakt kr 250,-


Gyldighetsområde

Disse vilkårene og betingelsene for bruk («brukervilkår») gjelder for alle besøk på og all bruk av nettsiden samt for all informasjon, alle anbefalinger og/eller tjenester som tilbys på eller via denne nettsiden («informasjonen»). Ved å bruke denne nettsiden godtar du brukervilkårene. Disse brukervilkårene kan når som helst endres av JACOBS DOUWE EGBERTS. De endrede brukervilkårene trer i kraft i det øyeblikket de publiseres på denne nettsiden.


Informasjon og ansvar

Informasjonen er kun ment som generell informasjon. JACOBS DOUWE EGBERTS skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følger av bruk (eller manglende bruk) av nettsiden, herunder skader forårsaket av virus eller eventuell uriktig eller ufullstendig informasjon, med mindre slik skade er et resultat av grov forsømmelse eller uaktsomhet fra JACOBS DOUWE EGBERTS eller ansatte i ledende stillinger. Videre skal JACOBS DOUWE EGBERTS ikke være ansvarlig for skader som skyldes bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, inkludert, men ikke begrenset til skader som skyldes manglende eller forsinket levering av elektronisk kommunikasjon, oppfanging eller manipulering av elektronisk kommunikasjon fra tredjepart eller dataprogrammer som brukes for elektronisk kommunikasjon og overføring av virus.


Personvernregler

Personlige opplysninger som gis eller samles inn gjennom eller i forbindelse med denne nettsiden, skal bare brukes i samsvar med personvernreglene for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. Brukervilkårene skal være underlagt personvernreglene for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V., som spesifisert på denne nettsiden.


Lenker til eksterne nettsider

Denne nettsiden kan inneholde lenker til eksterne nettsider. JACOBS DOUWE EGBERTS skal ikke holdes ansvarlig for bruk eller innhold på nettsider som har lenker til denne nettsiden eller som er lenket til fra denne nettsiden. Personvernreglene for KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. gjelder ikke for behandlingen av dine personlige opplysninger på eller gjennom slike andre eksterne nettsider.


Opphavsrett

Med mindre annet er angitt, tilhører alle rettighetene til denne nettsiden og informasjonen, herunder opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter, KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. Brukerne har lov til å lese nettsiden og informasjonen og ta kopier til eget personlig bruk, for eksempel ved utskrift eller lagring.

All annen bruk av nettsiden eller informasjonen, for eksempel lagring eller gjengivelse av (en del av) nettsiden på en eller flere eksterne nettsider eller oppretting av lenker, hyperlenker eller dype lenker mellom nettsiden og en annen nettside, krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. JDE Professional og alle andre varemerker på denne nettsiden er registrerte varemerker som tilhører KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. eller dets datterselskaper.


Uoppfordrede ideer

Dersom du legger ut uoppfordrede ideer og/eller materiale, bestående av enten tekster, bilder, lyd, programvare, informasjon eller annet («materiale») på denne nettsiden eller sender materiale til JACOBS DOUWE EGBERTS på e-post eller på annen måte, skal JACOBS DOUWE EGBERTS ha rett til å bruke, kopiere og/eller bruke slikt materiale kommersielt gratis og så langt det er mulig, og JACOBS DOUWE EGBERTS skal ikke være bundet av noen form for taushetsplikt med hensyn til slikt materiale.Du aksepterer med dette å holde JACOBS DOUWE EGBERTS skadesløs fra alle handlinger, krav og ansvar som oppstår som følge av bruk og/eller utnyttelse av materiale som krenker opphavsrettighetene til en tredjepart eller på annen måte er ulovlig overfor en tredjepart.


Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse brukervilkårene skal utelukkende reguleres av lovene i Norge. Alle tvister som oppstår i forbindelse med disse brukervilkårene, herunder tvister om vilkårenes eksistens og gyldighet, skal sendes til vedkommende domstol i Oslo i Norge, med mindre annet er spesifisert i bindende lovkrav.