• Gratis frakt ved kjøp over 5000 kr
 • Landsdekkende service
 • Vi hjelper deg gjerne på 800 800 15

Oppstart av maskin

Kontrollert nedstengning og oppstart av våre kaffemaskiner

Kontrollert nedstengning og oppstart av utvalgte JDE Professionals kaffemaskiner, vannautomater, juice- og sjokolademaskiner.

Etter oppstart anbefaler vi å kjøre renseprogram på maskinen og kaste gamle ingredienser (bønner og malt kaffe) som har vært eksponert for lys og luft over tid.

 

Følg instruksjonene nøye.

Ved problemer kontakt vårt tekniske kundesenter på tlf. 800 800 15 eller epost servicenorge@jdecoffee.com

 

BRITA vannfilter

Hvis dere har et BRITA vannfilter, så bør dette skylles før der tar i bruk maskinen som den er koblet til, hvis den har vært i stilstand i 4 uker eller mer.

Hvordan skylle et BRITA filter:

 • Plassér en bøtte under den grå utluftningsslangen
 • Aktivér skylleventil ved å holde inne den grå knapp på toppen, og skyll tilstrekkelig
 • Når skylleprosessen er ferdiggjort, er filteret klart til bruk

OBS: Hvis filteret er mer enn 12 mnd gammelt så skal det skiftes!

For andre filterleverandører finner du veiledning på din leverandørs hjemmeside.

FB55

Shut down:
Tøm grutbøtte, tøm dryppspann, steng vanntilførselLA STRØM STÅ PÅ!

Start up
Åpne vanntilførsel. Ved feilmelding : slå av (tell 1001-1002-1003) og slå på.

7100 - alle modeller

Shut down:

Kjør rens, tøm grutbøtte og tøm/vask dryppspann, steng vannetLA STRØM STÅ PÅ!

Start up:

Åpne vanntilførsel. Kjør kjør gjerne rens. Ved feilmelding : slå av (tell 1001-1002-1003) og slå på.

Omni - alle modeller

Shut down:

Kjør rens, tøm grutbøtte og tøm/vask dryppspann, steng vanntilførsel - la gjerne strøm stå på (ok å slå av)

Start up:

(slå på strøm) Åpne vanntilførsel. Kjør gjerne rens. Ved feilmelding : slå av (tell 1001-1002-1003) og slå på.

Omni S - alle modeller

Shut down:

Kjør rens, tøm grutbøtte og tøm/vask dryppspann, steng vanntilførsel - la gjerne strøm stå på (ok å slå av)

Start up: 

(slå på strøm) Åpne vanntilførsel. Kjør gjerne rens. Ved feilmelding : slå av (tell 1001-1002-1003) og slå på.Spengler - alle modeller

Shut down:

Kjør rens, tøm grutbøtte og tøm/vask dryppspann, steng vanntilførsel - slå av strøm (evt trekk ut stikkontakt)

Start up:

Slå på strøm og åpne vanntilførsel. Ved feilmelding : slå av (tell 1001-1002-1003) og slå på.

Borg & Overstrom

Shut down:

Tøm dryppspann og steng vanntilførsel - trekk ut stikkontakten.

Start up:

Åpen vanntilførselen og sett i stikkontakten

Escowa Pro 1 + Pro2

Shut down:

Steng vanntilførsel, steng eventuelt igjen kullsyreflasken (for Pro 2) og trekk ut stikkontakten.

Start up:

Åpen vanntilførselen, åpen eventuelt igjen kullsyreflaksen (for Pro 2) og sett i stikkontakten

Promesso

Shut down:

 • Vanntilkoblet: Fjern produktpakker. Tøm/rens dryppspann, steng vanntilførsel - trekk ut stikkontakt.
 • Vanntank: Fjern produktpakker. Tøm vanntank, tøm/rens dryppspann - trekk ut stikkontakt.

Start Up:

 • Vanntilkoblet: Sett i stikkontakt og åpne vanntilførsel. Sett i produktpakker og gjennomfør rens.
 • Vanntank: Sett i stikkontakt og fyll vanntank. Sett i produktpakker og gjennomfør rens.

Jura - alle modeller

Shut down:

Slå av maskinen (ber om rens - rens). Tøm og rengjør dryppspann og grutbøtte. Tøm vanntank.

Start up:

Fyll vanntank og slå på maskinen.

Cafitesse C50

Shut down:

Fjern produktpakke og sett i kjøleskap, rengjør sluttstykke (magnet/utløp), tøm og rengjør kaldtvannstank og trekk ut stikkontakt. Steng vanntilførsel hvis aktuelt.

Start up:

Fyll kaldtvannstank, sett i produktpakke og sett i stikkontakt (åpne vanntilførsel) og slå på maskin.

Cafitesse NG

Shut down:

Fullfør rengjøringsprosedyre, Fjern produktpakke og sett i kjøleskap. Sett rengjøringskar under utløpene og steng vanntilførsel - Trekk ut stikkontakt.

Start Up: 

Sett i produktpakke og åpne vanntilførsel og sett i stikkontakt.

Cafitesse Excellence

Shut down:

Fullfør rengjøringsprosedyre, Fjern produktpakker og sett i kjøleskap. Sett rengjøringskar under utløpene og steng vanntilførsel. Trekk ut stikkontakt.

Start up:

Sett i produktpakke, åpne vanntilførsel og sett i stikkontakt. (Melk eldre enn 7 dager kastes.)

Cafitesse Excellence Compact

Shut down:

Fullfør rengjøringsprosedyre, Fjern produktpakker og sett i kjøleskap. Sjokolade kan stå i maskin. Sett rengjøringskar under utløpene og steng vanntilførsel. Trekk ut stikkontakt.

Start up:

Sett i produktpakke, åpne vanntilførsel og sett i stikkontakt. (Melk eldre enn 7 dager kastes.)

Cafitesse Excellence Compact Black

Shut down:

Fullfør rengjøringsprosedyre, Fjern produktpakke og sett i kjøleskap. (Steng vanntilførsel hvis aktuelt) Sett rengjøringskar under utløpene og trekk ut stikkontakt.

Start up:

Sett i produktpakke, (åpne vanntilførsel) og sett i stikkontakt.

Rumba

Shut down:

Kjør rens med tablett, skyll grundig. Sett bryter på «0». Steng vanntilførsel - Stikkontakt kan tas ut, men ikke nødvendig.

Start up:

Åpne vanntilførsel. Sett bryter på «1» vent 20 sek til maskin evt har fyllt tanken, sett bryter på «2» og oppvarming av tank startes.

POM + MINI

Shut down:

 • POM - vanntilkoblet: Kjør «0» og «1» et par ganger hver, steng vanntilførsel og slå av bryter. Stikkontakt kan tas ut men ikke nødvendig.
 • MINI - manuell vannpåfylling: Kjør «0» og «1» et par ganger hver, slå av bryter. Stikkontakt kan tas ut men ikke nødvendig. Tøm kaldvannstank og rengjør.

Start up:

 • POM - vanntilkoblet: Åpne vanntilførsel, slå på bryter, kjør «0» og «1» et par ganger, ta ut 3-4 kopper for å tømme slange for gammel sjoko.
 • MINI - manuell vannpåfylling: Fyll kaldtvannstank, slå på bryter, kjør «0» og «1» et par ganger, ta ut 3-4 kopper for å tømme slange for gammel sjoko.

Juice 2 + 4

Shut down:

Flush utløpene (sett bryter øverst inni døren i midtstilling og trykk på hver doseringsknapp til rent vann kommer) , sett produkter på kjøl. Steng vanntilførsel og trekk ut stikkontakt.

Start up:

Sett inn produktene, åpne vanntilførsel og sett deretter i stikkontakten. (Husk å sette bryter inni dør på "1" eller "ON")

Franke A200

Shut down:

 • Vanntilkoblet: Kjør rens, fjern eventuell ferskmelk, tøm og rengjør grutboks og dryppspann, steng vanntilførsel - trekk ut stikkontakt.
 • Vanntank: Kjør rens, fjern eventuell ferskmelk, tøm og rengjør grutboks og dryppspann, tøm vanntank - trekk ut stikkontakt.

Start up:

 • Vanntilbokblet: Sett i stikkontakt, åpne vanntilførsel og trykk på skjerm for å starte.
 • Vanntank: Sett i stikkontakt, fyll vanntank og trykk på skjerm for å starte.

Franke A600/A800

Shut down:

Kjør rens, fjern evenetuell ferskmelk, tøm og rengjør grutboks. Steng vanntilførsel - trekk ut stikkontakt.

Start up:

Sett i stikkontakt, åpne vanntilførsel og trykk på skjerm for å starte når den viser enegry save mode.

Franke FM-serie

Shut down:

Kjør rens, fjern eventuell ferskmelk, tøm og rengjør grutboks. Steng vanntilførsel - trekk ut stikkontakt.

Start up:

Sett i stikkontakt, åpne vanntilførsel og trykk på skjerm for å starte når den viser enegry save mode.

Franke Spectra - alle modeller

Shut down:

Kjør rens, fjern eventuell ferskmelk, tøm og rengjør grutboks. Steng vanntilførsel - trekk ut stikkontakt.

Start up:

Sett i stikkontakt, åpne vanntilførsel. Trykk og hold "PÅ" knappen i 3sek.

Franke Pura

Shut Down:

Sett i stikkontakt, åpne vanntilførsel og trykk på kjerm for å starte når den viser enegry save mode.

Start up:

Sett i stikkontakt, åpne vanntilførsel og trykk på skjerm for å starte.

Conti - alle modeller

Shut down:

Kjør rens, steng vanntilførsel - trekk ut stikkontakt.

Start up:

Åpne vanntilførsel, sett i stikkontakt.

Dorado

Shut down:

Kjør rens, trekk ut stikkontakt og steng vanntilførsel.

Start up:

Åpne vanntilførsel, sett i stikkontakt.