Cafitesse Excellence Compact Black

Skylling

Skyll kaffemaskinen

Du kan skylle din Cafitesse Excellence Compact Black regelmessig hvis du ønsker det. Men ukentlig og daglig rengjøring er tilstrekkelig.

Skyll kaffemaskinen din i 4 enkle trinn.

Trinn 1

Aktiver skyllingsmodus

Hold nede den røde stoppknappen samtidig som du trykker på den nedre høyre (Enter) knappen. Etter omtrent 2 til 3 sekunder går maskinen inn i rengjøringsmodus. Pass på at du trykker ned den røde stoppknappen før du trykker på den nedre høyre knappen, ellers vil maskinen lage en drikk.

Utstyr:

  • Medfølgende oppsamlingsbrett
 

Trinn 2

Velg skyllingsprogrammet

På skjermen vil du se "Skyll". Trykk på "Enter" (nederste knapp til høyre).

Trinn 3

Sett tilbake oppsamlingsbrettet

Skjermen viser nå "Plasser oppsamlingsbeholder". Du må plassere det medfølgende oppsamlingsbrettet under tutene. Hvis du ikke har det tilgjengelig, kan du bruke en beholder med minst 1 liter kapasitet.

Trinn 4

Start skylling

Når du har plassert oppsamlingsbrettet, kan du trykke på "Enter". Kaffemaskinen vil starte skyllingen. Dette tar ikke mer enn 5 minutter.

Merk! Væsken er varm, så ikke berør den.