• Gratis frakt ved kjøp over 5000 kr
 • Landsdekkende service
 • Vi hjelper deg gjerne på 800 800 15

Promesso

Avkalking

Start avkalkingsprogrammet
 
Kalk kan føre til at din Promesso fungerer dårligere. Kalk påvirker også kaffesmaken. Derfor anbefaler vi at du jevnlig avkalker kaffemaskinen.
 
Med 28 enkle trinn kan du avkalke din Promesso.

trinn 1

Sett inn USB-nøkkelen

På høyre side av kaffemaskinen er det en USB-port. Sett USB-nøkkelen inn i Promesso.
 
Utstyr:
 • USB-nøkkel
 • Bøtte som tar minst 10 liter
 • Mynt, f. eks. 1 euro/krone
 • Beskyttelseshansker
 • Vernebriller
 • Trakt
 • Målebeger
 • 100 gr Renegite
 • Oppsamler

 

Trinn 2

Velg avkalkingsprogram

Du kan starte avkalkingen når som helst. Vær oppmerksom på at programmet tar ca. 45 minutter og ikke kan avbrytes.
Velg 'maskininnstillinger' (eller 'enhetsinnstillinger'). Rull ned og velg 'avkalking' (eller 'avkalking'). Trykk 'start nå'.

Trinn 3

Fjern dryppbrettet

Dra dryppbrettet mot deg. Vær forsiktig for å unngå å søle.

Trinn 4

Fjern vannslangen

Trekk (forsiktig) vannslangen ut av Promesso.

Trinn 5

Plasser en bøtte

Forsikre deg om at det er en bøtte på minst 10 liter under avløpsslangen.

Trinn 6

Ta av dekselet

Ta dekselet av vannslangen. Når du gjør det, vil det renne litt vann ut av slangen.

Trinn 7

Åpne tappeknappen

Bruk en mynt og vri tappeknappen mot klokken for å åpne den.

Trinn 8

Tøm kjelen

Så snart tappeknappen er åpen, vil det renne ca. 2 liter vann ut av vannslangen. Advarsel, ikke kom i berøring med vannet, det er kokende varmt.

Trinn 9

Steng tappeknappen

Bruk en mynt og vri tappeknappen med klokken for å stenge den.

Trinn 10

Sett dekselet på plass

Sett dekselet tilbake på vannslangen.
 

Trinn 11

Koble vannslangen

Du kan dytte vannslangen tilbake i åpningen
 

Trinn 12

Sett dryppbrettet på plass

Sett dryppbrettet tilbake på riktig sted.

Trinn 13

Fortsett programmet

På displayet til din Promesso, trykk 'fortsett' (eller 'fortsett').

Trinn 14

Etterfyll vann

Hvis du har en Promesso med vanntank, må du fylle vanntanken helt.

Trinn 15

Klargjør åpningen på avkalkingen

Fjern lokket på avkalkingsåpningen.

Trinn 16

Sett i trakten

Trakten som fulgte med din Promesso skal settes i avkalkingsåpningen.

Trinn 17

Vær forsiktig

For trinn 18 og 19 bør du bruke beskyttelseshansker og vernebriller.
 

Trinn 18

Løs opp avkalkingsmiddelet

Løs opp 100 gram Renegite i 500 ml lunkent vann i målebegeret. Rør godt slik at Renegite løser seg helt opp.

 

Trinn 19

Tilsett avkalkingsløsningen

Hell avkalkingsløsningen i trakten.

Trinn 20

Tilsett vann

Skyll målebegeret i rent vann. Bruk målebegeret og hell 100 ml rent vann i trakten for å rengjøre avkalkingsrøret på kaffemaskinen.

Trinn 21

Sett beholderen på plass

Nå kan du sette det medfølgende oppsamlingsbrettet på kafferisten under tuten.
 

Trinn 22

Fortsett programmet

Press 'fortsett' (eller 'fortsett') på skjermen. Din Promesso fyller kjelen og starter oppvarmingen. Når riktig temperatur er nådd, spyles utgangene. Det går med maksimalt 3 liter vann.

Trinn 23

Fjern oppsamleren

Så snart 'tøm spylebeholder' (eller 'tøm oppsamlingsbeholder') vises på displayet, kan du fjerne og tømme beholderen. Advarsel, husk at vannet er varmt!

Trinn 24

Fortsett programmet

Du må gjennomføre tømme- og skylleprosedyren to ganger til. Press 'fortsett' (eller 'fortsett') på skjermen. Start på nytt på trinn 3 og (men uten å legge til avkalkingsløsningen igjen) og gjenta det to ganger. Deretter fortsetter du videre til trinn 25.

Trinn 25

Fjern trakten

Ta trakten ut av avkalkingsåpningen.
 

Trinn 26

Sett dekselet tilbake

Sett dekselet tilbake på avkalkingsåpningen.

Trinn 27

Ta ut USB-nøkkelen

Ta USB-nøkklen ut av din Promesso.

Trinn 28

Etterfyll vann

Hvis du har en Promesso med vanntank, må du fylle på vann før du kan lage kaffe igjen. Nyt det!