Promesso

Feilkode 27

Innsamlingstrayen mangler.

Promesso-maskinen din viser feilkode 27. Dette betyr at dryppbrettet mangler eller ikke er plassert riktig.

Løs dette problemet med bare to enkle trinn.

Trinn 1

Fjern dryppbrettet

Hvis dryppbrettet er på plass, fjern det. Du kan flytte dryppbrettet med dryppristen mot deg for å fjerne det.

Trinn 2

Plasser dryppbrettet

Skyv dryppbrettet med dryppristen inn i riktig posisjon. Du vil høre et klikk når det er riktig plassert. Feilmeldingen vil nå forsvinne.