Promesso

Vannbeholderen mangler eller er feilplassert

Vannbeholderen mangler eller er feilplassert.

Din Promesso viser feilkode 60. Dette betyr at vannbeholderen enten mangler eller er feilplassert.

Du kan løse problemet ved å følge veiledningen nedenfor.

Trinn 1

Fjern vannbeholderen

Fjern vannbeholderen fra kaffemaskinen ved å løfte den litt og skyve den mot deg.

Trinn 2

Installer vannbeholderen

Fyll og plasser vannbeholderen korrekt. Etter en kort forsinkelse bør feilmeldingen forsvinne.