• Gratis frakt ved kjøp over 5000 kr
  • Landsdekkende service
  • Vi hjelper deg gjerne på 800 800 15

Vilkår for kjøp på nettet

Salgsvilkår

De generelle salgsvilkårene («salgsvilkårene») gjelder for alle bestillinger som legges inn via nettbutikken (nettbutikken) hos JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NO (JDE PRO), en del av JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE). De samme salgsvilkårene gjelder for alle bestillinger bestilt via e-post og telefon.


Salgsvilkårene kan til enhver tid endres av JDE. De endrede vilkårene for salg gjelder fra publiseringstidspunktet på hjemmesiden.


Varebestilling og betaling

Nettbutikken er utelukkende beregnet for virksomheter etablert i Norge. JDE PRO NO aksepterer ikke bestillinger for leveranser til utlandet.


Prisene på produktene som tilbys i nettbutikken, er oppgitt i norske kroner. Prisene er eksklusiv moms og eksklusiv fraktkostnader, eventuelle skatter eller andre avgifter, med mindre annet er oppgitt eller avtalt skriftlig.


Ved å løse inn en rabattkode når du handler, får du rabatt på produktene som er valgt for rabattkoden.


Varer bestilt i nettbutikken vår, leveres to virkedager senere. Vi leverer ikke frossenvarer på mandager.


Du mottar den tilhørende fakturaen én virkedag etter levering av bestillingen din til fakturaadressen som er avtalt med JDE PRO (eller i henhold til faktureringsavtalene dine).


Hvis du ikke betaler fakturaen i tide, har JDE PRO rett til å motregne betalingen mot ethvert utestående krav, å suspendere (gjennomføringen av) den relevante avtalen og relaterte avtaler, eller å oppheve og/eller nekte (a) ny bestilling(er). Betalingsfristen for fakturaer er fjorten (14) dager.


Ethvert beløp til JDE PRO og tilknyttede omkostninger forfaller umiddelbart. JDE PRO kan overføre kravet sitt mot deg til tredjepart i forbindelse med inkassotiltak. Kjøper er forpliktet til å betale alle rettslige og utenrettslige kostnader som med rimelighet påløper for inkasso.


Hvis bestillingen ikke er sendt til ekspedisjon, kan den endres. Endringer eller tillegg til en sendt bestilling må umiddelbart meldes til salgsavdelingen på telefon 79 31 38 25 (ikke via e-post eller faks). Oppgi kundenummer og at det dreier seg om en nettbutikkbestilling.


Å akseptere et tilbud eller legge inn en bestilling innebærer at kjøperen aksepterer anvendeligheten av disse salgsbetingelsene på alle bestillingene.


JDE-abonnement

Med et JDE-abonnement kan du få tilsendt alle tilgjengelige produkter som vi selger i nettbutikken. Dette kan f.eks. være kaffe, te, tilbehør osv. Du bestemmer selv hvor ofte du vil ha varene levert, og du velger selv hvilke produkter som skal inngå i JDE-abonnementet. Du kan tegne opptil flere abonnementer hvis du ønsker det.


Du velger også selv hvor ofte du vil motta varene som er en del av JDE-abonnementet ditt. Du kan velge å få varene levert hver 2., 4., 6., 9., 12. eller 18. uke. Når du bestiller et JDE-kaffeabonnement for levering annenhver uke, betaler du annenhver uke for varene dine og leveringen av abonnementet. Når du bestiller et JDE-kaffeabonnement for levering hver 18. uke, betaler du hver 18. uke for varene dine og levering av kaffe.


Når du har startet et JDE-abonnement, vil du motta en bekreftelses-e-post fra JDE PRO NO, der alle bestillingsdetaljer er oppgitt. Du vil også motta en e-post hvis det er ett eller flere av produktene i JDE-abonnementet ditt vi ikke har på lager.


Det er bare mulig å starte et JDE-abonnement hvis du er registrert som kunde i nettbutikken vår.


Hvis du ønsker å gjøre endringer i JDE-abonnementet ditt, må dette gjøres under «Mitt JDE abonnement». Her kan du fjerne og legge til produkter, og du kan justere ned eller opp antallet produkter du har i JDE-abonnementet ditt. Du må gjøre endringene minst 2 dager før neste bestilling trer i kraft.


Et JDE-abonnement forblir aktivt til du sier det opp. Du kan si opp JDE-abonnementet inntil 2 virkedager før forsendelsesdagen. Du kan bare si opp JDE-abonnementet inne på profilen din under «Mitt JDE abonnement».


JDE PRO NO forbeholder seg retten til å annullere abonnementet når som helst uten forvarsel. I så fall betaler du for de bestillingene som er sendt.


Kostnadene vi krever fra deg vil bestå av prisen på produktet på bestillingsdagen pluss eventuelle avgifter i JDE-abonnementet ditt. Hvis JDE-abonnementet ditt har en verdi på mindre enn 5000 NOK, vil du bli pålagt et fraktgebyr på 500 NOK. Levering er gratis for et JDE-abonnement over 5000 NOK.

Det tas forbehold om leveringssvikt, avgiftsendringer, utsolgte varer, force majeure og trykkfeil.

Det er ingen angrerett på levering av varer mottatt fra JDE PRO NO. Du kan alltid logge inn, der du kan endre eller si opp JDE-abonnementet ditt.

JDE Pro forbeholder seg retten til å oppdatere og endre abonnementsvilkår, inkludert stoppe abonnementet ved å varsle innen rimelig tid.


Levering

Bestillinger under 5000 NOK ekskl. moms er underlagt et gebyr på 500 NOK ekskl. moms. Fraktfri levering ved bestillinger over 5000 NOK ekskl. moms. Postoppkravforsendelser eller tilsvarende ekstraordinær forsendelsesform belastes ekstra kostnader. Det tas forbehold om tekst-/prisfeil og utsolgte varer. Restbestillinger belastes ikke et gebyr.


JDE PRO benytter seg av oppgitte leveringstider, og disse er bare veiledende. Overskridelse av en leveringsperiode gir deg ikke rett til erstatning eller rett til å annullere bestillingen eller oppheve avtalen, med mindre overskridelsen av leveringstiden er slik at kjøperen ikke med rimelighet kan forventes å opprettholde avtalen. I så fall har kjøperen rett til å annullere bestillingen eller til å oppheve avtalen i den grad det er nødvendig.


De bestilte produktene vil sendes til leveringsadressen som er kjent for JDE PRO. JDE PRO påtar seg intet ansvar hvis den oppgitte adressen er feil.


Reklamering og retur

Det gis ingen angrerett til kjøper. Varer tas ikke i retur.


Kjøper er forpliktet til å undersøke leveransen umiddelbart etter levering så grundig som nødvendig. Dette for å fastslå om det er mangler ved leveringen eller om den er i samsvar med følgeseddelen både kvalitativt og kvantitativt. Hvis leveransen ikke samsvarer med kjøpers bestilling, må kjøperen informere JDE PRO skriftlig eller via e-post innen en frist på fjorten (14) dager fra mottaksdagen. I forbindelse med reklamasjonen må kjøper oppgi og på forespørsel vise hvordan feilen vises.


Hvis det påvises at produktene ikke er i samsvar med avtalen, har JDE PRO valget mellom å erstatte de aktuelle produktene med nye produkter mot retur, reparere dem (hvis relevant) eller kreditere fakturaverdien av disse.


Tilbud og avtaler 

Alle tilbud i nettbutikken er uforpliktende og ikke bindende for JDE PRO. JDE PRO forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre priser og produktsortiment, spesielt når dette er nødvendig på bakgrunn av (lov)bestemmelser. Tilbud er underlagt åpenbare skrivefeil. Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er fremsatt på vilkår, vil dette fremgå uttrykkelig av tilbudet.


JDE PRO har rett til å avvise bestillinger eller til å knytte visse betingelser til leveringen. Det er mulig at JDE PRO ikke (lenger) har de ovennevnte kampanjene på tilbud og/eller i sortimentet. Forbehold om prisendringer, skrivefeil og utsolgt vare.


Personvernerklæring 

Personopplysninger oppgitt eller samlet inn gjennom eller i forbindelse med nettbutikken vil kun bli brukt i samsvar med JACOBS DOUWE EGBERTS (JDEs) personvernerklæring. Disse salgsvilkårene er underlagt personvernerklæringen til JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE) som vist på hjemmesiden under persondatapolitik.


Ansvar og kommunikasjon

JDE PRO er ikke ansvarlig for skader som følge av reparasjoner, justeringer og feil påførte fasiliteter på produktene av deg eller av tredjeparter som er engasjert av deg.

Ethvert krav mot JDE PRO bortfaller 5 (fem) år etter at kravet har oppstått.

For misforståelser, forsinkelser eller feil overføring av bestillinger og kommunikasjon som følge av bruk av Internett eller andre kommunikasjonsmidler i trafikken mellom deg og JDE PRO, eller mellom JDE PRO og tredjeparter, i den grad det gjelder forholdet mellom deg og JDE PRO, skal JDE PRO ikke være ansvarlig, med mindre og i den grad det er snakk om forsett eller grov uaktsomhet fra JDE PROs eller dets ledelsesmessige underordnedes side.


Gjeldende lov og tvister

Norsk lov gjelder for disse vilkårene, bestillingen din og eventuelle resulterende eller relaterte avtaler.