• Gratis frakt ved kjøp over 5000 kr
  • Landsdekkende service
  • Vi hjelper deg gjerne på 800 800 15

Ansvarlig handlet kaffe

Vi har et av verdens mest omfattende program for kaffebønder og når ut til over 590.000 småbønder via 61 egne prosjekter.

Kaffe

Kaffe er verdens største handelsvare etter olje og 125 million mennesker jobber med kaffe. Kaffe dyrkes av over 12,5 millioner kaffebønder i mer enn 70 land. Over 80% av kaffen produseres av småskala-bønder, og vi trenger derfor en mer inkluderende tilnærming som får med seg alle og som skaper kontinuerlig forbedring. Mange bærekraftsutfordringer krever systemendring og samarbeid hvis vi skal skape en bedre fremtid for kaffebønder. Vi investerer i kartlegging av hele forsyningskjeden vår, samarbeider med bøndene og inngår partnerskap for kontinuerlig forbedring.

Ved utgangen av 2023 var 97% av vår råkaffe ansvarlig handlet i Europa og 84% globalt, og vi jobber for å nå 100% i 2025. Vi jobber for kontinuerlig forbedring i vår leverandørkjede gjennom kartlegging, forebygging, overvåking og kommunikasjon. Vår tilnærming oppfyller kravene i Åpenhetsloven.

Prinsipper for ansvarlig handlet kaffe

En inkluderende tilnærming

I JDE betyr ansvarlig handel å engasjere bønder og forstå deres utfordringer og aktivt håndtere disse problemene for å fremme fremgang. Ved å oppmuntre til en åpen og transparent dialog kan vi bedre forstå problemene som kaffebønder står ovenfor og sammen overvinne barrierer. Kaffe og te dyrkes i forskjellige opprinnelser, hver med unike landbrukssystemer. Vi erkjenner dette, derfor er vårt ansvarlig handelsprogram basert på to tilnærminger som gjenspeiler mangfoldet for en bonde:

  1. Støtte småskala-bønder på deres vei mot bærekraftige praksiser gjennom våre initiativer og tredjeparts verifisering;
  2. Anerkjenne innsatsen til de mest avanserte bøndene gjennom sertifisering.

Ansvarlig kaffe i hver kopp

For å håndtere identifiserte risiko etablerer vi flerårige programmer der vi samarbeider med bønder, kooperativer, eksportører, ikke-statlige organisasjoner, kaffebrennerier, lokalsamfunn og myndigheter for å forbedre standardene innenfor de relevante risikoområder som er identifisert gjennom inspeksjoner.

Til slutt går vi frem ved å måle nøkkelindikatorer for resultatene av våre forbedringsprosjekter, og deler og lærer av innsiktene fra intervensjonene. Vi erkjenner at mange problemer er komplekse og vil ta flere år å løse, men det er vårt ansvar å engasjere interessentene våre i en åpen dialog og tilrettelegge for samarbeid for å håndtere kritiske sosiale og miljømessige problemer knyttet til kaffeproduksjon.

Bærekraftig landbruk

Regenerativt landbruk og ansvarlig arealbruk er avgjørende for å håndtere klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

Klima og natur: Vår tilnærming er basert på tiltak for å redusere og tilpasse seg klimaendringer. Biodiversitet, naturlige skoger og økosystemer beskyttes mot konvertering eller forringelse.

Jord: Jordens fruktbarhet og bevaring opprettholdes og forbedres gjennom opplæring til bonden og jordprøvetaking.

Vann: Vi støtter bønder med teknologi for kostnadseffektiv avfallshåndtering og hjelper dem med å forstå hvordan de kan håndtere og spare vann.

Likestilling

Internasjonale standarder for menneskerettigheter opprettholdes for barn, bønder og arbeidere.

Likestilling mellom kjønn og ungdom: Våre partnere iverksetter lokalt relevante og kulturelt passende strategier for å øke mulighetene for kvinner og unge mennesker.

Barnearbeid: Vi jobber for å komme til roten av årsakene til barnearbeid og bygge bærekraftige løsninger for å håndtere dette.

Arbeidsforhold: Vi inkluderer opplæring om trygge arbeidsforhold og tilgang til verneutstyr for bruk av agrokjemikalier.

Økt levestandard for bønder

Vi hjelper bonden for å gjøre produksjonen mer effektiv og økonomisk bærekraftig.

Bærekraftig forretningspraksis: Med vekt på deltakelse fra bøndene støtter vi dem i å ta i bruk gode jordbrukspraksiser, og vi tilbyr opplæring innen forretningsdrift og økonomi.

Økt produktivitet: Opplæring i bruk av gode jordbrukspraksiser bidrar til økt avling, som igjen fører til økte inntekter og forbedrede levekår.

Inntektsdiversifikasjon: Ved å støtte bønder i å diversifisere sin produktportefølje bidrar vi til å forbedre effektiviteten i produksjonen på eksisterende land og øke deres inntektsmuligheter.

100% ansvarlig handlet-01.pngVi jobber for 100% ansvarlig handlet kaffe, te og palmeolje innen 2025.

Te

Vi tror at vi best kan bidra til den systemendringen som kreves i te-sektoren ved å samarbeide med te-dyrkere, leverandører, ikke-statlige organisasjoner, lokale og nasjonale myndigheter, og hele bransjen.

Vi er medlem av Ethical Tea Partnership og investerer i samarbeidsprogrammer i våre viktigste innhentingsregioner for å takle de dyptgående problemene og noen av de mest komplekse utfordringene som te-arbeidere og småbønder står overfor, som klimaendringer, arbeidsforhold og menneskerettigheter, forverret av barrierer som fattigdom og kjønnsulikhet.

For øyeblikket er all vår te i Europa og New Zealand 100% sertifisert gjennom Rainforest Alliance, og vi samarbeider med dem i Tyrkia for å trene over 15 000 småbønder i te-produksjon for å oppnå sertifisering innen 2025.

Palmeolje

I 2022 oppnådde vi 100% RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) sertifisert palmeolje langt foran vårt mål for 2025.

I tillegg til å sikre at all vår palmeolje er RSPO-sertifisert, fortsetter vi å samarbeide med våre leverandører gjennom våre prinsipper for palmeoljeproduksjon og investere for å håndtere miljøutfordringer og forbedre levekårene for palmedyrkende lokalsamfunn i våre viktigste produksjonsområder, Malaysia og Indonesia.

Prinsipper for ansvarlig handel av palmeolje

Dyrevelferd

I JDE er vi forpliktet til å forbedre dyrevelferden i våre globale forsyningskjeder, og vi jobber for å ansvarlig handle alle de animalske produktene vi bruker. Vår dyrevelferdspolitikk krever at våre direkte leverandører av animalske ingredienser forplikter seg til kontinuerlig forbedring for å fremme bedre standarder innen kvalitet, sikkerhet og dyrevelferd.

Vi har også forpliktet oss til å bruke 100% burfrie egg innen 2027.

Dyrevelferdspolicy