De forskjellige sertifiseringene

Sertifiseringsordninger er verdifulle programmer for å forbedre bærekraften til kaffe og te
og sikre bedre priser til bonden. Vi tilbyr våre kunder et bredt utvalg av sertifiserte produkter.

Bærekraft, likhet og velstand for bonden er våre viktigste prioriteringer. Sertifiseringsprogrammer som Fairtrade og UTZ sikrer anstendige arbeidsforhold for bonden og en minimumspris for deres produkter.

For å imøtekomme alles forventinger og preferanser har JDE Professional bevisst valgt å samarbeide med både Fairtrade og Rainforest Alliance (Rainforest Alliance fusjonerte med UTZ i 2018 for å dele ekspertise og skape en balanse mellom mennesker, miljø og profitt). Begge sertifiseringer ønsker å forbedre bondens levekår og minimere miljøpåvirkningene fra produksjonen, men de har forskjellig tilnærming til hvordan bonden kan skape inntekt. Fairtrade støtter bøndene gjennom en fastsatt minimumspris for råvaren i tillegg til en bonus som kan brukes til fremtidsrettede investeringer. Dette sikrer en forutsigbarhet for bonden uavhengig av om råvareprisen på børs synker. Rainforest Alliance fokuserer på forbedring av økonomiske resultater gjennom produktivitet og effektivisering av landbruket. Gjennom opplæring i bærekraftig jordbruk og ved å skape en sterk relasjon mellom bonden og innkjøper, kan bonden gjøre sin produksjon mer levedyktig i det lange løp.

Bærekraft er en reise gjennom kontinuerlige forbedringer, og vi fortsetter å utforske nye muligheter for sertifisering og verifikasjon. I 2022 vil hele Pickwicks tesortiment være sertifisert som Fairtrade eller Rainforest Alliance (UTZ), og innen 2025 skal 40% av JDE Professional sitt kaffesortiment være sertifisert. De resterende 60% av vår kaffe blir omfattet av vårt «Ansvarlig Handel»-program. På denne måte oppnår vi en ansvarlig innkjøpt portefølje innen 2025, slik at våre gjester kan nyte kaffe og te med god samvittighet.

Sertifiseringer

Ikke bare er våre produkter sertifisert, men vår produksjon og drift blir også målt i forhold til de høyeste standarder av ulike instanser. Kritiske analyser gir innsikt i hvordan vi kan forbedre oss. Vi har oppnådd ulike sertifiseringer for å forsikre oss om at vi oppfyller en rekke miljøkrav i vår kaffeproduksjon.

ISO22000

JDE Professional har vært ISO 22000-sertifisert siden 2005. Dette er en sertifisering for trygg matproduksjon. Sertifikatet for matsikkerhet er våre kunders garanti for at vi opererer i full overenstemmelse med standarder for hygiene og matsikkerhet.

Medlem av Grønt Punkt

Medlemskapet innebærer at vi bidrar til finansiering av returordning for emballasje, slik at emballasjen blir gjenvunnet. Grønt Punkt-logoen på våre produkter viser at vi har tatt produsentansvar hos godkjent returselskap.

Miljøfyrtårn

JDE Professional har vært Miljøfyrtårn i Bergen og Oslo siden 2011. Miljøfyrtårn er en anerkjent sertifisering for aktiv miljøledelse og grønn omstilling innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Medlem av Etisk Handel Norge

JDE Professional i Norge har vært medlem siden 2007, og rapporterer årlig om vår fremdrift på etisk handel. Vi forplikter oss til ansvarlig forretningspraksis i vår leverandørkjede ved å bidra til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. 

Medlem av NORSIRK

JDE Professional gjenvinner el-avfall gjennom NORSIRK, som sikrer miljøriktig håndtering og gjenvinning av EE-produkter.