Tips til et bærekraftig kaffehjørne på jobben

Vi kan kun skape en bærekraftig kaffe- og teindustri hvis vi alle jobber sammen. Med disse åtte
tipsene kan du bidra til at kaffehjørnet på din arbeidsplass blir mer bærekraftig.

Bruk samme kopp flere ganger

Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder kaffekonsum, og 26% av kaffen som drikkes nytes på jobb. Det har derfor en betydelig innvirkning på miljøet å bruke kaffekoppen flere ganger.

Gjenvinning

Når du kildesorterer avfall sørger du for at verdens ressurser blir brukt flere ganger. Ha for eksempel to søppelbøtter i kaffekjøkkenet; én til bioavfall og én til annet avfall. I tillegg kan dere beskytte miljøet ved å velge biologisk nedbrytbare pappkopper. Se etter FSC-sertifiseringen, som beskytter naturen både i produksjon og i nedbryting av pappkoppene.

Velg ansvarlig produsert kaffe

Ved å velge ansvarlig produsert kaffe bidrar du til å øke bærekraften i kaffebransjen. Man kan også velge sertifiserte produkter som blir vurdert på ulike kriterier som miljøvennlige produksjonsmetoder, gode arbeidsvilkår og som sikrer en minimumspris til bonden. Vi ønsker å samarbeide med ulike organisasjoner, så vi kan imøtekomme våre kunders forskjellige behov og forventninger.

Sett din kaffemaskin i ECO-modus

JDE Professional tilbyr energieffektive maskiner, og nesten alle har en ECO-funksjon. Med ECO-modus sparer du opp til 25% energi, og den skifter automatisk til dvaletilstand om natten. Kaffemaskinene tilpasser seg bruksmønstrene, og starter opp igjen før den første medarbeideren kommer på arbeidsplassen.

Velg miljøvennlige kaffemaskiner

Vi tilbyr energieffektive maskiner med strømklasse A+ og med miljømerking Eco, ISO 9001 og ISO 14001. Våre OMNI-maskiner er bygget av materiale med gjenbruksgrad på 94%, og underskapene har en gjenbruksgrad på 99,9%. Våre kaffemaskiner er av høyeste kvalitet og har lang levetid. Etter endt levetid resirkulerer vi alt el-avfall gjennom NORSIRK. I tillegg tilbyr vi også utleie av renoverte kaffemaskiner, noe som kan bidra til 28% CO2 -reduksjon.

Doner din kaffegrut

Bare i Oslo kastes det 10 tonn kaffegrut hver dag. Gjenvinning av kaffegrut er et godt eksempel på hvordan du som kunde kan bidra til sirkulær økonomi. Hva med å lage såpe og kroppsskrubb med kaffegrut fra deres egen kaffegrut til firmagaver, julegaver til ansatte osv. Aktører som Gruten bruker kaffegrut til soppdyrking, og tilbyr også kurs i såpelaging, markkompostering og soppdyrking. Kaffegrutinnsamling gjøres ofte lokalt for å redusere unødvendig transport. Hvis du ikke har mulighet for å donere din kaffegrut er det beste alternativet å kildesortere det i matavfall.

Involver de ansatte

Det å jobbe sammen for bærekraftige løsninger og komme opp med nye ideer gir de største fremskritt. Ved å bruke ulike kommunikasjonsverktøy kan du dele arbeidet og engasjere medarbeiderne aktivt i prosessen med å forbedre bærekraft. På skjermspareren til våre OMNI-maskiner kan du lese om JDE Professionals samfunnsansvar mens du venter på en kopp kaffe. 

Gjør en ekstra innsats

Har du lyst til å gjøre en ekstra innsats for å gjøre din bedrift mer bærekraftig? Undersøk mulighet for å bruke grønn energi. Det finnes også gode sertifiseringsordninger for miljøstyring. Vårt nye kontorbygg på Valle Wood er BREEAM Excellent,en sertifisering som er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning. Å ta bærekraftige valg kan i første omgang kreve betydelig investering, men vil på sikt bidra til å skape en varig stabilitet og bærekraft for bedriften.

Utforsk vårt utvalg av bæredyktige produkter